ኒ ካሽ

ሃ ኡጉራ  ካዕሌስ ጌሮ 

ሃ ኡጉራይ ዉቱና ቢሌ ጋዴጋ ዬሲስ ኒ ጌሩራራዕን ፖቶ ቢሌ ጋዴ ኣሲሩራራዕን ዎላ ቤዕዲ ቢዜቴሱና ሞዱꬅ ኑ ላዕሙቴንዴስ ኡጉራቴ። ኢጋፋ ማዕቂ ኢሱም ኣዕዶ ኑ ጋዴጋ ዬሲስ ኣዕኪር ኡዳ ኣላ ጋዴ ዴሬስ ኑ ኤሩሴስ ኡጉራቴ። ሃ ኡጉራ ጎኡታዕስ ኡዳይ ዛይሴ-ዎጋ ኢዕኤ ሂኮ ዛይሴ-ጉዕራ ኢዕኤ ሂኮ ዛይሴ ዛይሴ-ባሌ ህሶሱና ዎሪጉኮ ደማቴኝ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.