ሃዋሪር ካቤ̂

ባዞይ ዬሱሴ ኣፋዕ ኤፓ̂ዳይና̂፥ ካቤ̂ንዲራ ታማርꬄንዲራ ኤ ማንጊስ ኡዳ̂ቴት ኔዕሮ ጻዕፊዴ። ኤሲኒ ባዞይ ኣፋዕ ኤሳ ኤፎዕም ቢራና̂፥ ቤ ዶዕሪስ ሃዋሪሩስ ባዞ ካጹንꬁና̂ ኪዕታቴስ ኪዕቲን።

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.