ዮሃኒሴ

ኣቻ̂ጋ ቃዕላቴ ዬሲች። ሂዕ ቃዕላይ ባዞዕራቴ ዬሲች። ሂዕ ቃዕላይኒ ባዞቴሺን። ኣቻ̂ጋ ኤሲ ባዞዕራቴ ዬሲች። ኡዳ̂ ኣዕኮይ ኤሳና̂ቴ ሜꬉቲዴ። ሜꬉቲስ ኡዳ̂ጋፋ ቢዞ̂ይኒ ኤ ባሌስ ሜꬉቲሲ ባኤ።

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.