ሉቃዕሴ

ቦንቹቲስ ቶፊሎዕሴ፥ ኑ ጊዳ̂ ሉጹቲስ ኣዕኪሪ ካሼስ ኣዉሳ ሃይም ቢራና̂ ላጊሩቴ ጻዕፊስ። ሂዕ ኣዉሳ ኑዕሮ ኣዕꬂሲሪ ኣቻ̂ጋፋ ማንጊ ኣዕፌና̂ ዴንጊስ ማርኪሩራ ቃዕላ ካሼሲሩራቴሺን። ታይ ፖቶ ኣቻ̂ጋፋ ማንጊ ኡዳ̂ ካሽ ቆሬꬂ ሎኣꬂ ታ ጼዕሌ ጊንዳ፥ ኣዉሳ ማዕቂ̂ስ ኢ ኦጌና̂ ኦጌና̂ ታ ኔዕሮ ጻዕፋዳስ፥ ሎኦ ማዕቂ̂ቲስ ታና ጋሂን።

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.